Home
Achtergrond
Resultaten
FAQ
Contact
Home
Algemene informatie:

Op deze website vindt u informatie over de inhoud en de uitvoering van de Landelijke monitor Cultuureducatie. Deze monitor meet de stand van zaken van cultuureducatie op basisscholen in Nederland. Ook worden mogelijke effecten in kaart gebracht van het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau ResearchNed in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).